Có thể “ thêm lần nữa” ngay sau khi thỏa mãn hay không?

Có thể “ thêm lần nữa” ngay sau khi thỏa mãn hay không?Khoảng 10 phút sau khi được thỏa mãn, tôi thường sẵn sàng cho “vòng đấu” khác. Người đàn ông của tôi cũng muốn giúp tôi “lên mây” lần nữa, nhưng anh ấy không “gượng dậy” nhanh đến vậy. Điều gì đang xảy ra và chúng tôi có thể làm gì về chuyện đó?
Trả lời:
Trong khi nhiều phụ nữ sẵn sàng và có thể...Xem tiếp

Đăng nhận xét

0 Nhận xét