Khi tình dục bị nhiễm bệnh lười

Khi tình dục bị nhiễm bệnh lườiThông thường, lúc còn nồng ấm, khỏe mạnh, tình dục ít khi mắc bệnh lười. Dần dà theo dấu tàn phai của thời gian, gân cốt thì bệnh lười mới có dịp phát tác. Lưu ý, ở đây không nói đến bệnh làm biếng lên giường mà chỉ bàn bệnh lười động tay động chân lẫn động não khi ở trên giường.
Bỏ qua, tiết giả...Xem tiếp

Đăng nhận xét

0 Nhận xét