Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush - Đi vội vàng

Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush - Đi vội vàng

Tư thế làm tình Head Rush (tạm dịch Đi vội vàng) Description Head Rush is a lot like 69 – Standing (with the exception that pleasure only goes one way); the hanging partner faces away from the standing partner, legs wrapped around the neck and arms around the waist. The standing partner will need a…

Bài viết Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rush - Đi vội vàng được đăng tại website Chuyện vợ chồng trong mục Animated 3D Sex Positions, Cunnilingus, Tư thế làm tình. Để xem toàn bộ bài viết này, hãy bấm vào đây


Các mục sau đây tại Chuyện vợ chồng có thể bạn sẽ thích:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét