Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair - Cánh tay ghế

Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair - Cánh tay ghế

Tư thế làm tình Arm Chair (tạm dịch Cánh tay ghế) Description One of the more creative positions, the Armchair is hours of fun once you can get the rhythm down. To get into this position, the giver sits up with his legs straight while their partner sits on top of them with legs on…

Bài viết Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair - Cánh tay ghế được đăng tại website Chuyện vợ chồng trong mục Animated 3D Sex Positions, Cowgirl, Tư thế làm tình. Để xem toàn bộ bài viết này, hãy bấm vào đây


Các mục sau đây tại Chuyện vợ chồng có thể bạn sẽ thích:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét