Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary - Nhà truyền giáo bị lộn ngược

Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary - Nhà truyền giáo bị lộn ngược

Tư thế làm tình Inverted Missionary (tạm dịch Nhà truyền giáo bị lộn ngược) Description The Inverted Missionary position is exactly what it sounds like, the Missionary position with the receiver on top and the giver underneath. Getting into the position is very easy; the giver just lies back on the bed and has the…

Bài viết Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted Missionary - Nhà truyền giáo bị lộn ngược được đăng tại website Chuyện vợ chồng trong mục Animated 3D Sex Positions, FacetoFace, Tư thế làm tình. Để xem toàn bộ bài viết này, hãy bấm vào đây


Các mục sau đây tại Chuyện vợ chồng có thể bạn sẽ thích:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét