Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 - Cô 68

Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 - Cô 68

Tư thế làm tình Her 68 (tạm dịch Cô 68) Description One short of the 69, this arrangement is called the Her 68 position. The performer lies down with the receiver on top of them, facing the same way, in a head-to-toe fashion. The position is great for both cunnilingus and analingus, just make sure…

Bài viết Tư thế quan hệ vợ chồng Her 68 - Cô 68 được đăng tại website Chuyện vợ chồng trong mục Animated 3D Sex Positions, Cunnilingus, Tư thế làm tình. Để xem toàn bộ bài viết này, hãy bấm vào đây


Các mục sau đây tại Chuyện vợ chồng có thể bạn sẽ thích:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét