Bàng hoàng khi chồng "trốn yêu"

Bàng hoàng khi chồng

Ngày còn yêu nhau, chúng tôi rất giữ gìn. Tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nên được dạy dỗ là không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thế nên, yêu nhau hơn một năm chúng tôi cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tôi giữ gìn được cũng một…

Bài viết Bàng hoàng khi chồng "trốn yêu" được đăng tại website Chuyện vợ chồng trong mục Đời sống vợ chồng, Thắc mắc hỏi ai. Để xem toàn bộ bài viết này, hãy bấm vào đây


Các mục sau đây tại Chuyện vợ chồng có thể bạn sẽ thích:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét